Les défenses (Uke Waza)

Gedan Barai

     Gedan Barai 2

     Gedan Barai

Jodan age uke

     Jodan age uke profil

Jodan Age Uke Demo

Uchi uke

Ude uke 1     Ude uke 2

Ude uke Demo

Soto uke

Soto uke 1     Soto uke 2

Shuto uke

Shuto uke 1     Shuto uke 2

Shuto uke profil

Shuto Uke Demo 1     Shuto Uke Demo 2

Nagashi Uke

Nagashi uke     Nagashi uke profil

Nagashi uke demo